Tìm người thân

MS19711: Trần Xuân Huệ tìm bác Trần Thị Lượt

Họ và tên: Trần Thị Lượt

Năm sinh: 1935

Tên cha: Trần Đình Tráng

Tên mẹ: Đỗ Thị Chuốt

Năm thất lạc: 1958

Anh Trần Xuân Huệ mong tìm bác Trần Thị Lượt, thường gọi là Mũn, sinh năm 1935, quê Hưng Yên. Cha mẹ là hai cụ Trần Đình Tráng và Đỗ Thị Chuốt.

Theo thông tin mà chị Huệ nghe kể lại. Năm 1958, do bị gia đình ép gả cho ông Thìn ở xóm Khuốc nên bà bỏ nhà ra đi và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *