Tìm người thân

MS15182: Trần Xuân Đồng tìm chị họ Lê Mai Xuân Trang

Họ và tên: Lê Mai Xuân Trang

Tên cha: Lê Xuân Điềm

Tên mẹ: Lê Xuân Liễu

Năm thất lạc: 1985

Chị Lê Mai Xuân Trang lúc nhỏ

Anh Trần Xuân Đồng đăng ký tìm chị họ Lê Mai Xuân Trang, sinh năm 1973, quê Sài Gòn. Bố mẹ là ông bà Lê Xuân Điềm và Lê Xuân Liễu.

Tháng 7/1985, chị Lê Mai Xuân Trang cùng người thân đi vượt biên. Sau đó, gia đình nhận được tin, chị Trang đi đến Campuchia thì bị Pol Pot bắt, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]