Tìm người thân

MS9102: Trần Vũ Việt tìm người yêu Phan Thị Diệu Huyền

Họ và tên: Phan Thị Diệu Huyền

Năm thất lạc: 2008

Anh Trần Vũ Việt

Anh Trần Vũ Việt

Anh Trần Vũ Việt đăng ký tìm người yêu là Phan Thị Diệu Huyền.

Anh Việt và chị Huyền quen nhau khi cùng làm việc tại Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm. Sau đó cả hai có ý định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, gia đình chị Huyền phản đối do không cùng tôn giáo. Tháng 12/2008, mẹ chị Huyền đưa chị lên Tp.HCM rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *