Tìm người thân

MS12982 : Trần Viết Hà tìm bố Nguyễn Vạn Năng

Họ và tên: Nguyễn Văn Năng

Năm thất lạc: 1964

Anh Trần Viết Hà (tức Lang) tha thiết mong tin bố Nguyễn Văn Năng, sinh khoảng năm 1930. Quê Quảng Nam.
Trước năm 1961, ông Nguyễn Văn Năng là bộ đội tập kết ra Bắc, làm việc tại huyện đội Thanh Chương, Nghệ An. Trong thời gian này, ông Năng chung sống với người phụ nữ tại địa phương và sinh được hai con là Lang và Hà. Năm 1964, ông Năng vào Nam công tác, và bặt tin đến nay.

“Như chưa h có cuc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu đin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

Kênh Youtube Như chưa h có cuc chia ly – Offical: https://bit.ly/2GXUgnu

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *