Tìm người thân

MS16136: Trần Văn Vy tìm cháu tên Bắc

Họ và tên: Bắc, hoặc Giang

Năm thất lạc: 1977

Gia đình mong biết tin bà Bắc, hoặc Giang, sinh năm 1946. Quê Bắc Giang. Mẹ là cụ Nga.

Năm 1946, cụ Nga sinh con gái đặt tên là Bắc. Năm 1954, vợ chồng cụ Nga chia tay, cụ Nga lấy chồng khác rồi dẫn bà Bắc theo chồng vào Nam. Năm 1977, gia đình vào Nam tìm thì được biết bà Bắc đã sang Mỹ, hoặc Pháp định cư, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *