Tìm người thân

MS12004 : Trần Văn Vinh tìm 2 em họ Nguyễn Thị Phụng và Nguyễn Thị Lân

Họ và tên: Nguyễn Thị Phụng và Nguyễn Thị Lân

Tên cha: Nguyễn Lạc

Tên mẹ: Châu Thị Nuôi

Năm thất lạc: 1968

Anh Trần Văn Vinh đăng ký tìm 2 em họ là Nguyễn Thị Phụng, sinh khoảng năm 1960 và Nguyễn Thị Lân, sinh khoảng năm 1962. Quê Quảng Nam. Thân sinh là ông Nguyễn Lạc và bà Châu Thị Nuôi.

Năm 1966, ông Lạc mất vì bị trúng pháo kích. Năm 1968, Lính Mỹ càn vào làng, bà Nuôi bị bắn chết, còn chị em chị Phụng bị bắt đi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]