Tìm người thân

MS10063: Trần Văn Thuyết tìm em Trần Văn Hiệt

Họ và tên: Trần Văn Hiệt

Tên cha: Trần Văn Riễn

Tên mẹ: Trần Thị Sòi

Năm thất lạc: 1954

Ông Trần Văn Thuyết

Ông Trần Văn Thuyết

Ông Trần Văn Thuyết đăng ký tìm em Trần Văn Hiệt, sinh năm 1954, thất lạc khi được cho làm con nuôi khi chưa được 1 tháng tuổi. Cha mẹ là hai cụ Trần Văn Riễn, tức Viễn và Trần Thị Sòi.

Năm 1954, gia đình cụ Riễn di cư vào Nam. Khi đến Tây Ninh, gia đình tạm cư tại trại Nam Kinh. Tại đây, cụ Sòi ngã bệnh mất khi đứa con trai thứ hai là ông Hiệt mới 20 ngày tuổi. Sau đó, cha đã mang ông cho cụ Rong ở trại Bà Nhã rồi bỏ đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *