Tìm người thân

MS10475: Trần Văn Thiết tìm em Trần Thị Trí

Họ và tên: Trần Thị Trí

Năm thất lạc: 1967

Ông Trần Văn Thiết

Ông Trần Văn Thiết lúc trẻ

Ông Trần Văn Thiết đăng ký tìm em Trần Thị Trí, sinh khoảng năm 1963, quê Phú Yên.

Hai cụ Trần Thại và Nguyễn Thị Thân sinh được 9 người, trong đó 7 người tham gia kháng chiến và hy sinh, chỉ còn ông Thiết và bà Trí. Khoảng năm 1968, cụ Thân mang bà Trí cho làm con nuôi của gia đình Trung sỹ Hồng khi đó sống trong trại gia binh Tuy Hòa, Phú Yên. Sau đó, bà Trí được cha nuôi đổi tên thành Nguyễn Thị Thoa.

Sau khi cho con, cụ Thân hy sinh, ông Trí đi tìm em nhưng không gặp, chỉ nghe nói gia đình cụ Hồng đã chuyển vào Bình Định sinh sống.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]