Tìm người thân

MS21612 : Trần Văn Thiệp tìm gia đình cụ Trần Văn Nâu

Họ và tên: Trần Văn Nâu

Tên cha: Trần Văn Đáng

Tên anh-chị-em: Lập, Xình, Gái và Hấp

Năm thất lạc: 1940

Cụ Trần Văn Lập anh trai cụ Trần Văn Nâu

Gia đình mong tin ông Trần Văn Nâu, sinh năm 1924, quê Thái Bình. Thân sinh là cụ Trần Văn Đáng. Các anh chị em là Lập, Xình, Gái và Hấp.

Khoảng năm 1940, ông Trần Văn Nâu xuống Hải Phòng đi tàu Nam. Sau đó, gia đình nhận được thư ông Nâu gửi về, trong thư cho biết ông đang làm phu cao su tại Bình Phước, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]