Tìm người thân

MS10571: Trần Văn Thành tìm con Trần Thanh Bình

Họ và tên: Trần Thanh Bình

Tên cha: Trần Văn Thành

Tên mẹ: Nguyễn Thị Liên

Năm thất lạc: 2002

Anh Trần Thanh Bình lúc nhỏ

Ông Trần Văn Thành đăng ký tìm con Trần Thanh Bình, sinh năm 2000. Quê Bình Định. Bố mẹ là ông bà Trần Văn Thành và Nguyễn Thị Liên.

Tháng 2/2000, bà Nguyễn Thị Liên sinh con trai, đặt tên là Trần Thanh Bình tại Đắk Lắk. Cuộc sống khó khăn, tháng 2/2002, gia đình gởi anh Bình vào nhà từ thiện Huỳnh Tiểu Hương tại Tp.HCM nhờ nuôi giúp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *