Tìm người thân

MS21654: Trần Văn Tài tìm cha Nguyễn Hữu Nghĩa

Họ và tên: Nguyễn Hữu Nghĩa

Năm thất lạc: 1981 - 1982

Anh Trần Văn Tài

Anh Trần Văn Tài đăng ký tìm cha Nguyễn Hữu Nghĩa.

Năm 1972, ông Nguyễn Hữu Nghĩa chung sống với Trần Thị Tranh, tức Mai tại Hóc Môn. Năm 1974, bà Mai sinh con trai đặt tên là Trần Văn Tài. Sau đó ông bà chia tay, bà Mai dẫn anh Tài bỏ đi. Do phải đi làm ăn xa nên bà Mai gởi anh Tài cho hàng xóm là bác Ba Dị nuôi giúp. Khoảng năm 1981-1982, ông Nghĩa đến thăm và xin đưa anh đi nhưng bác Ba Dị không đồng ý, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]