Tìm người thân

MS14834: Trần Văn Quảng tìm dòng họ nội

Họ và tên: Trần Văn Khéo

Tên cha: Trần Từ

Tên mẹ: Huỳnh Thị Thưa

Tên anh-chị-em: Đăm, Đang và Đắc

Năm thất lạc: 1952

Ông Trần Văn Khéo

Anh Trần Văn Quảng đăng tìm họ hàng bên nội tại Quảng Nam.

Bố anh Trần Văn Quảng là ông Trần Văn Khéo, sinh năm 1923, quê Quảng Nam. Thân sinh là hai cụ Trần Từ và Huỳnh Thị Thưa. Vợ là bà Đặng Thị Dậm. Các con là Sẳng và Báu. Anh chị là Đăm, Đang và Đắc.

Trước năm 1952, ông Trần Văn Khéo lập gia đình với bà Đặng Thị Dậm và sinh được hai con gái Trần Thị Sẳng và Trần Thị Báu. Năm 1952, ông Khéo đi tập kết ra Bắc. Sau năm 1975, ông về quê tìm gia đình nhưng không có thông tin.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]