Tìm người thân

MS13090: Trần Văn Phượng tìm dì Nguyễn Thị Côi

Họ và tên: Nguyễn Thị Côi

Năm sinh: 1936

Năm thất lạc: 1945

Gia đình mong biết tin bà Nguyễn Thị Côi, sinh năm 1936, tại Nam Định.

Bà Côi là con út trong gia đình có 6 chị em tại Nam Định. Năm 1945, cả nhà mất trong nạn đói chỉ còn 3 chị em là Nấng, Bi và Côi nương tựa nhau. Cũng trong năm đó, bà Nấng đành mang em gái út cho một gia đình tại thị xã Hà Tây, tỉnh Hà Tây làm con nuôi, rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]