Tìm người thân

MS10516: Trần Văn Nhơn tìm em Trần Thị Lý

Họ và tên: Trần Thị Lý

Tên cha: Trần Thi

Năm thất lạc: 07/1975

Ông Trần Văn Nhơn

Ông Trần Văn Nhơn

Trong ảnh là ông Trần Văn Nhơn đăng ký tìm em là Trần Thị Lý, sinh năm 1966, tại Quảng Nam. Bỏ nhà đi năm 1975.

Cụ Trần Thi hay còn gọi là Thích lấy vợ rồi sinh được 4 người con là Nhơn, Chí (hay Dũng), Lý và Lắc. Vợ mất cụ đi thêm bước nữa rồi sinh được 2 người con là Liên và Tí. Năm 1975, không biết nguyên nhân vì sao bà Lý bỏ nhà đi rồi bặt tin. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *