Tìm người thân

MS8592: Trần Văn Ngọ tìm bác Đinh Văn Uẩn

Họ và tên: Đinh Văn Uẩn

Năm thất lạc: 1948

Gia đình rất mong biết tin ông Đinh Văn Uẩn cùng con cháu của ông.

Ông Uẩn quê ở Tổng Cát Nguyên, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Trước năm 1945, ông rời quê vào Nam sinh sống. Năm 1948, ông về thăm nhà và cho biết đã đổi tên là Đinh Văn Hòa và có một con trai là Đinh Văn Hợp. Lúc này ông đang làm bảo vệ cho một trường học tại Đà Lạt. Ở chơi vài hôm, ông quay vào Đà Lạt và dẫn theo hai người cháu là Trần Thị Tám khoảng 13-14 tuổi là con của em vợ, và Đặng Thị Tháp là con chị ông, tức bà Lãm. Sau đó, ông cũng gửi thư và tiền về cho chị mình một lần và bặt tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *