Tìm người thân

MS3275: Trần Văn Na tìm họ hàng bên ngoại

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1947

Bà Trương Thị Thía

Bà Trương Thị Thía

Anh Trần Văn Na rất tha thiết tìm thông tin về họ hàng bên ngoại của mình. Mẹ anh Na, bà Trương Thị Thía bị thất lạc gia đình vào năm 1947.

Khi đó, bà Thía chỉ nhớ mình được anh trai cõng đi chơi. Khi đi đến một bến thuyền Ba Đồn, anh trai đặt cô ngồi chơi ở mũi thuyền rồi chạy đi xin cơm. Anh trai vừa đi thì chiếc thuyền rời bến, bà Thía thất lạc gia đình từ ngày đó. Khi thất lạc, bà Thía khoảng 6,7 tuổi, ở mí mắt phải có một vết sẹo.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *