Tìm người thân

MS5341: Trần Văn Mạo tìm người thân Nguyễn Thị Nấm

Họ và tên: Nguyễn thị Nấm (tên khác là Nguyễn thị Hiền)

Năm sinh: Khoảng 1935

Tên anh-chị-em: Hai chị Thịnh và Thúy Các em Ninh, Thủy, Hồng, Bắc, Bích

Năm thất lạc: 1950

Ông Trần Văn Mạo đăng ký tìm thông tin của chị gái là bà Nguyễn Thị Nấm, tức Hiền.

Bà Nấm sinh năm 1935, quê ở Bắc Ninh, thân sinh là cụ Phán Duyên. Bà Nấm có hai chị gái là bà Thịnh và Thúy, các em của bà tên là Ninh, Thủy, Hồng, Bắc và Bích. Năm 1950, gia đình tản cư lên Bắc Giang, lúc đó bà khoảng 15 tuổi. Cũng trong năm đó bà Nấm bị thất lạc và bặt tin cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]