Tìm người thân

MS5187: Trần Văn Lý tìm 2 bác Nguyễn Văn Khàm và Nguyễn Văn Tre

Họ và tên: Nguyễn Văn Khàm và Nguyễn Văn Tre

Năm sinh: 1929/1933

Năm thất lạc: 1942

Bà Nguyễn Thị Gái

Bà Nguyễn Thị Gái

Anh Trần Văn Lý rất mong biết tin của hai bác là Nguyễn Văn Khàm và Nguyễn Văn Tre, cùng con cháu của hai ông.

Theo thông tin từ mẹ anh Lý là bà Gái kể lại. Trước đây bà Gái sống cùng cha mẹ và hai anh ở Cổ Lễ, Nam Định. Ba mẹ khi đó tham gia hoạt động cách mạng. Khoảng năm 1942, giặc càn vào làng, mẹ nói ba anh em dẫn nhau đi trốn. Khi đó ông Khàm khoảng 13 tuổi, ông Tre khoảng 10 tuổi, còn bà Gái mới 6 tuổi.

Khi chạy đến Phủ Hồ, bà Gái được 2 anh gửi lại cho một gia đình tại đây nuôi giúp rồi đi về hướng Kinh Bắc. Khi đó ông Khàm và ông Tre dặn em ở lại đợi ổn định sẽ quay lại đón. Một năm sau, không thấy hai anh quay lại đón, bà Gái bỏ đi tìm rồi không nghe tin tức gì của hai anh từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]