Tìm người thân

MS18385: Trần Văn Lượng tìm gia đình bác Trần Văn Bá

Họ và tên: Trần Văn Bá

Năm sinh: 1923

Quê quán: Nam Định

Tên cha: Trần văn Tự

Tên mẹ: Phạm Thị Phường

Tên anh-chị-em: Tân, Nhở, Mùi, Thứ, Tùng, Tuệ, Đắc và Hải

Năm thất lạc: 1940-1941

Gia đình rất mong biết tin cụ Trần Văn Bá, sinh năm 1923, tại Nam Định, cùng con cháu của cụ. Mất liên lạc năm 1945.

Cụ Bá là con thứ 3 trong gia đình có các anh chị em là Tân, Nhở, Mùi, Thứ, Tùng, Tuệ, Đắc và Hải. Gia đình sinh sống tại Tổng Hải Lạng, Phủ Nghĩa Hưng, Nam Định. Năm 1940 -1941, do đánh nhau với một người hàng xóm tên Đoàn, cụ Bá bỏ nhà đi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]