Tìm người thân

Ms16709: Trần Văn Huy tìm cô Trần Thị Đoán

Họ và tên: Trần Thị Đoán, tức Hội

Tên anh-chị-em: Xuân, Ân và Hà

Năm thất lạc: 1974

Ông Trần Văn Huy đăng ký tìm cô Trần Thị Đoán, tức Hội và con cháu của cụ. Cụ Trần Thị Đoán, sinh khoảng năm 1921. Quê Quảng Bình. Các em là Xuân, Ân và Hà.

Trước năm 1974, cụ Trần Thị Đoán lập gia đình với cụ Con và chuyển vào Đà Nẵng sinh sống. Sau khi cụ Con qua đời, cụ Đoán lập gia đình mới với cụ Hải, rồi theo chồng vào Lâm Đồng sinh sống, bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *