Tìm người thân

MS14791: Trần Văn Hưng tìm gia đình cụ Trần Khắc Mẫn

Họ và tên: Trần Khắc Mẫn, tức Lam Ho cùng con cháu

Tên cha: Trần Phúc Nhạc

Tên mẹ: Chu Thị Vắn

Tên anh-chị-em: Trần Khắc Cần

Năm thất lạc: 1969

Gia đình mong biết tin ông Trần Khắc Mẫn, tức Lam Ho cùng con cháu. Quê Hải Phòng. Thân sinh là hai cụ Trần Phúc Nhạc và Chu Thị Vắn. Anh trai là ông Trần Khắc Cần.
Trước năm 1930, ông Trần Khắc Mẫn tham gia cách mạng. Năm 1930, ông Mẫn bị bắt đày ra Côn Đảo. Sau đó, ông Mẫn vượt ngục, sang Suriname sinh sống. Tại đây, ông Mẫn lập gia đình và sinh được 8 người con. Ông Mẫn vẫn thường gởi thư về cho gia đình. Năm 1969, tình hình chiến sự xảy ra ác liệt nên hai bên mất liên lạc đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *