Tìm người thân

MS17013: Trần Văn Hưng tìm bạn cũ Nguyễn Thị Sông Hương

Họ và tên: Nguyễn Thị Sông Hương

Năm sinh: 1961

Tên mẹ: Mẹ tên Nhung

Năm thất lạc: 1975

Bà Nguyễn Thị Sông Hương cùng dì

Ông Trần Văn Hưng đăng ký tìm bạn Nguyễn Thị Sông Hương, sinh năm 1961. Mẹ là cụ Nhung.

Năm 1954, ông Trần Văn Hưng theo gia đình ra Bắc tập kết. Năm 1971, ông Hưng học tại trường Sĩ quan Lục Chiến thì được lệnh sơ tán về huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trong thời gian này, ông Hưng quen bà Nguyễn Thị Sông Hương, cũng là gia đình tập kết. Mẹ bà Hương tên là Nhung làm cấp dưỡng cho cán bộ, còn bà Hương khi đó theo học tại trường Lâm Sơn, Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Năm 1975, gia đình ông Hưng chuyển đi nơi khác sinh sống, rồi mất liên lạc với bà Hương đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *