Tìm người thân

MS10309: Trần Văn Hoàng tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: Khoảng 1971-1973

Ông Trần Văn Hoàng, sinh khoảng năm 1965, bị thất lạc gia đình khoảng năm 1971-1973. Khi đó ông khoảng 7,8 tuổi

Ông Hoàng không nhớ gì về quê hương và người thân của mình. Ông chỉ nhớ lúc 6-8 tuổi, ông theo mẹ vào bệnh viện Duy Tân, Đà Nẵng để chăm sóc cho cha bị thương ở chân. Một hôm trong bệnh viện, ông bị cha đánh nên bỏ chạy và thất lạc từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]