Tìm người thân

MS15457: Trần Văn Hiểu tìm con Trần Văn Chính

Họ và tên: Trần Văn Chính

Tên cha: Trần Văn Hiểu

Tên mẹ: Hoàng Thị Sớm

Tên anh-chị-em: Ngãi và Tình

Năm thất lạc: 1990

Ông Trần Văn Hiểu và bà Hoàng Thị Sớm, bố mẹ anh Trần Văn Chính

Ông Trần Văn Hiểu đăng ký tìm con Trần Văn Chính, sinh năm 1979, quê Thanh Hóa. Bố mẹ là ông bà Trần Văn Hiểu và Hoàng Thị Sớm. Ông bà nội là Lâu và Hòng. Các em là Ngãi và Tình.

Tháng 4/1990, anh Chính theo ông bà nội đi tàu từ Thanh Hóa ra Hà Nội. Khi đi đến khoảng từ ga Ninh Bình đến ga Nam Định, anh Chính bị thất lạc, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]