Tìm người thân

MS13785 : Trần Văn Hiến tìm em Trần Xuân Thế

Họ và tên: Trần Xuân Thế

Năm sinh: 1945

Năm thất lạc: 1947

ảnh ông Hiến

Ông Trần Văn Hiến đăng ký tìm em Trần Xuân Thế, sinh năm 1945, tại Nam Định. Vì hoàn cảnh phải cho làm con nuôi năm 1947

Năm 1947, sau khi người mẹ mất vì bị bệnh, bố đưa 2 anh em Trần Văn Hiền, và Trần Xuân Thế cùng người cậu từ Yên Bái về Nam Định, khi đi đến huyện Nam Trực, bố đã cho ông Thế cho cụ Tùm Phiếu, ở Tráng Vượt làm con nuôi.  Năm 1962, ông Hiền có đi hỏi thăm tin tức về em trai thì được biết. Cụ Tùm Phiếu đã cho ông Thế cho gia đình cụ Giáo ở Bùi Chu rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *