Tìm người thân

MS16462: Trần Văn Hanh tìm dòng họ

Họ và tên: Trần Văn Rụng, Trần Văn Hồng và cô Trần Thị Bé, tức Gái

Năm thất lạc: 1943

Ông Trần Văn Sơn

Gia đình mong biết tin chú Trần Văn Rụng, Trần Văn Hồng và cô Trần Thị Bé, tức Gái. Quê Thái Bình. Thân sinh là hai cụ Trần Đại và Hà Thị Rạm. Anh trai là Trần Văn Sơn.

Năm 1943, cuộc sống ở quê khó khăn nên vợ chồng cụ Trần Đại đưa các con lên Thái Nguyên sinh sống. Lên Thái Nguyên được vài tháng, cụ Đại và cụ Rạm qua đời, các con được cho đi làm con nuôi ở bốn gia đình khác nhau. Nay các con ông Trần Văn Sơn mong tìm được chú Rụng, chú Hồng và cô Bé.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *