Tìm người thân

MS8338: Trần Văn Dũng tìm đồng đội cũ tên Vị

Họ và tên: Tìm đồng đội cũ tên Vị

Năm thất lạc: Tháng 10/1991

Anh Trần Văn Dũng muốn tìm đồng đội cũ của mình tên Vị, sinh năm 1967, mất liên lạc năm 1991.

Anh Vị quê ở Hà Tĩnh. Năm 1988, anh đi bộ đội thuộc Tiểu đoàn 5, sau đó chuyển xuống ở cùng đơn vị với anh Dũng thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, đóng quân tại Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tháng 10/1991, anh Dũng chuyển đơn vị nhưng vẫn liên lạc qua thư với anh Vị được 2 lần rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *