Tìm người thân

MS15833: Trần Văn Chiến tìm anh Trần Văn Thắng

Họ và tên: Trần Văn Thắng

Tên cha: Trần Văn Ấp

Tên mẹ: Vũ Thị Là

Tên anh-chị-em: Xuân, Hoa, Lâm, Khuê, Chiến và Út

Năm thất lạc: 1967

Ông Trần Văn Thắng lúc trẻ

Ông Trần Văn Chiến đăng ký tìm anh Trần Văn Thắng, sinh năm 1950, quê Sông Bé. Thân sinh là hai cụ Trần Văn Ấp và Vũ Thị Là. Các anh chị em là Xuân, Hoa, Lâm, Khuê, Chiến và Út.

Năm 1967, ông Trần Văn Thắng thoát ly gia đình tham gia cách mạng, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *