Tìm người thân

MS3762 : Trần Văn Cảnh tìm gia đình các bác Mục, Quyền và Trọng

Họ và tên: Dương Văn Mục, Dương Văn Quyền và Dương Văn Trọng

Quê quán: Ninh Bình

Tên cha: Dương Văn Kỷ

Năm thất lạc: 1979

Ông Trần Văn Quang, người em con cô của ông Mục, Quyền và Trọng

Ông Trần Văn Quang, người em con cô của ông Mục, Quyền và Trọng

Gia đình tha thiết mong tin của ông Dương Văn Mục, Dương Văn Quyền và Dương Văn Trọng. Quê ở Yên Khánh, Ninh Bình. Cha là cụ Dương Văn Kỷ.

Khoảng năm 1940, ba anh em ông Mục đi phu cao su tại Tây Ninh. Khoảng trước năm 1979, ông Quyền gửi thư về quê cho hay cả ba anh em đều tham gia hoạt động cách mạng, và sinh sống tại Củ Chi. Trong thư, ông Quyền cho biết mình đã lấy vợ tên là Tạ Thị Tính.

Cuối năm 1979, gia đình lại nhận được thư của ông Quyền cho biết ông sắp sang Campuchia chiến đấu và bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *