Tìm người thân

MS19780: Trần Trung Nguyên tìm hai chú Dần và Hợp

Họ và tên: Trần Đình DDần và Trần Đình Hợp

Tên cha: Trần Đình Đa

Tên anh-chị-em: Trần Thị Quyên, Trần Ngọc Bích, Trần Thạch Ngọc, Trần Ngọc Thạch

Năm thất lạc: 1950

Anh Trần Trung Nguyên mong tìm hai chú Trần Đình Dần và Trần Đình Hợp, quê Quảng Ngãi.

Cha là cụ Trần Đình Đa. Các anh chị em là Trần Thị Quyên, Trần Ngọc Bích, Trần Thạch Ngọc và Trần Ngọc Thạch.

Năm 1950, cụ Đa mất, ông Dần và ông Hợp đi theo mẹ kế rời quê và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]