Tìm người thân

MS14880: Trần Trọng Say tìm chú Trần Khắc Trung

Họ và tên: Trần Khắc Trung

Tên cha: Trần Khắc Giai

Tên anh-chị-em: Trần Khắc Triệu

Năm thất lạc: 1950

Gia đình mong biết tin gia đình chú Trần Khắc Trung, quê Thái Bình. Bố là cụ Trần Khắc Giai và anh trai Trần Khắc Triệu.

Năm 1950, ông Trần Khắc Trung đi lính cho Pháp. Năm 1954, gia đình nghe tin ông Trung lấy vợ, là người theo đạo công giáo ở Bùi Chu, Phát Diệm và sinh được ba người con, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]