Tìm người thân

MS18837: Trần Trọng Hường tìm cha

Năm thất lạc: 1964

Ông Trần Trọng Hường

Ông Trần Trọng Hường

Trong ảnh là ông Trần Trọng Hường, sinh năm 1967, quê Quảng Trị mong tìm thông tin về cha có thể tên Đinh Diếp, người dân tộc Hre, quê ở tỉnh Nghĩa Bình cũ.

Khoảng 1964-1965, ông Diếp cùng đơn vị về đóng quân và chiến đấu tại Vĩnh Linh, Quảng Trị. Ông kết hôn với bà Phan Thị Huệ, khi đó bà Huệ là nhân viên HTX mua bán của xã. Năm 1967, bà Huệ sinh con trai đầu lòng là Trần Trọng Hường. Đến năm 1970, bà Huệ sinh thêm con trai Trần Trọng Hải. Cũng trong năm đó, đơn vị của ông Diếp chuyển đi nơi khác. Từ đó thì không còn thông tin gì về ông Diếp nữâ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *