Tìm người thân

MS7841: Trần Trọng Đạt tìm bạn tên Toại

Họ và tên: Tìm bạn tên Toại

Năm sinh: 1935-1936

Năm thất lạc: 1956

Ông Trần Trọng Đạt, sinh năm 1934, rất mong tìm bạn tên Toại, mất liên lạc từ năm 1956.

Ông Toại sinh khoảng năm 1935-1936, trước đây học tại trường Sư phạm cấp 1 Thái Bình. Các bạn thân cùng lớp với ông tên là Đạt, Bổn, Son, Lẫm, Cảo, Thiều và Khuông. Tháng 2/1956, sau khi tốt nghiệp, do chưa được phân công giảng dạy nên ông Toại cùng các bạn đến Nam Định làm thuê tại nhà máy xay thóc của bà Thanh trên phố Máy Chai, Nam Định.

Tháng 9/1956, ông Đạt và các bạn trở về quê nhận công tác, còn ông Toại đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *