Tìm người thân

MS5659: Trần Trí Viện tìm cha Cao Văn Phương

Họ và tên: Cao Văn Phương

Năm sinh: 1907

Năm thất lạc: 1947

Trong ảnh là ông Trần Trí Viện tha thiết mong tin cha là cụ Cao Văn Phương, sinh năm 1907, tại Hải Dương.

MS5659

Hình ông Trần Trí Viện

Năm 1936, cụ Phương rời quê Hải Dương vào Nam làm cao su. Năm 1945, cụ lấy vợ tên là Lê Thị Liêng rồi sinh được người con trai đặt tên là Trần Trí Viện vào năm 1946. Năm 1947, vợ chồng chia tay nhau, cụ Phương sang Nam Vang lập nghiệp rồi bặt tin từ ngày đó.

MS5659

Hình cụ Lê Thị Liêng

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *