Tìm người thân

MS20041: Trần Trí Dũng tìm bố Kang Kyung Koo

Họ và tên: Kang Kyung Koo

Năm sinh: 1945

Năm thất lạc: 1972

Anh Trần Trí Dũng mong tìm bố Kang Kyung Koo, sinh năm 1945, là người Hàn Quốc. Mất liên lạc năm 1975.

Ông Kang Kyung Koo là kỹ sư điện sang Việt Nam làm việc tại Tuy Hòa, Phú Yên. Năm 1968, ông kết hôn với bà Trần Thị Hường rồi sinh được 2 người con là Kang Kyung Hue và Kang Kyung Soo, tức Trần Trí Dũng. Năm 1972, ông Kang Kyung Koo hết thời gian làm việc ở Việt Nam nên cùng bạn sang Mỹ làm việc. Sau đó, qua những người bạn ở Sài Gòn, ông bà vẫn liên lạc với nhau nhưng đến năm 1975 thì bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]