Tìm người thân

MS6564: Trần Tình tìm anh Trần Thy Lịch

Họ và tên: Trần Thy Lịch

Năm sinh: 1940

Tên cha: Trần Thy Trúc

Tên mẹ: Trần Thị Bính

Tên anh-chị-em: Măng, Lịch, Tịnh

Năm thất lạc: 1945

MS6564

Hình ông Trần Tịnh

Trong ảnh là ông Trần Tịnh tha thiết tìm anh là Trần Thy Lịch, sinh năm 1940. Cha mẹ là hai cụ Trần Thy Trúc và Trần Thị Bính. Quê Nam Định.

Cụ Trúc lấy vợ rồi sinh được người con gái đầu tên Măng. Sau đó, cụ lấy vợ hai tên Bính rồi sinh ra ông Lịch. Năm 1945, cụ Trúc và cụ Bính mất trong nạn đói hoàn cảnh khó khăn, người vợ cả của cụ Trúc đành mang ông Lịch gửi vào nhà thương tế bần ở Nam Định cho các sơ chăm sóc.

Khoảng 2 tháng sau, gia đình quay lại tìm ông Lịch nhưng ông đã được cho làm con nuôi, nhưng cụ thể hơn thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]