Tìm người thân

MS14593 : Trần Tiến Tập tìm con trai

Tên cha: Trần Tiến Tập

Tên mẹ: Nguyễn Thị Phượng

Năm thất lạc: 1959

Ông Trần Tiến Tập đăng ký tìm con trai chưa đặt tên, sinh năm 1959 tại Nghệ An. Bố mẹ là ông và Trần Tiến Tập và Nguyễn Thị Phượng.

Tháng 11/1959, bà Nguyễn Thị Phượng sinh một cặp song sinh hai con trai. Do bị mất sữa, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà Phượng mang một con trai cho bà Thường ở Đô Lương, Nghệ An nhờ nuôi giúp. Sau đó vài tháng, gia đình nghe tin bà Thường mang con trai cho lại người khác ở Tân Kỳ nuôi dưỡng, ông Tập lên tìm nhưng không có thông tin, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]