Tìm người thân

MS2279: Trần Thượng Tuyên tìm gia đình chú Trần Thượng Tuẫn

Họ và tên: Trần Thượng Tuẫn (tức Năm Tuẫn)

Năm sinh: 1913

Tên cha: Trần Thượng Hinh(sinh 1870 mất 1918)

Tên mẹ: Lê Thị Hiền (sinh 1873 mất 1945)

Tên anh-chị-em: Anh cả Trần Thượng Khanh; Anh hai Trần Thượng Ngữ; Anh ba Trần Thượng Sử; Anh tư Trần Thượng Lân Ông Tuẫn là thứ năm nên gọi là ông Năm Tuẫn

Năm thất lạc: 1960

Trong ảnh là ông Trần Thượng Tuyên đăng ký tìm chú tên là Trần Thượng Tuẫn, thường gọi là ông Năm Tuẫn và con cháu của cụ.

Cụ Tuẫn quê ở phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông. Năm 1931, cụ Tuẫn và hai người trong làng đăng lính cho Pháp rồi không liên lạc về với gia đình. Năm 1945, cụ Tuẫn dẫn vợ là cụ Nguyễn Thị Dậu, quê ở Quảng Yên về thăm gia đình. Năm 1946, cụ lại đưa gia đình đi sơ tán ở Phủ Lý rồi biệt tích đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *