Tìm người thân

MS10182: Trần Thu Hồng tìm dì Nguyễn Thị Côi

Họ và tên: Nguyễn Thị Côi

Tên cha: Nguyễn Văn Lựu

Tên mẹ: Nở

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Bé

Năm thất lạc: 1954

Bà Nguyễn Thị Bé

Bà Nguyễn Thị Bé

Chị Trần Thu Hồng đăng ký tìm dì Nguyễn Thị Côi, sinh khoảng năm 1947, tại Hải Hưng. Cha mẹ là cụ Lựu và cụ Nở.

Cha mẹ mất sớm, bà Côi và chị tên Bé được bà nội đón về chăm sóc. Khoảng năm 1951, hoàn cảnh khó khăn, mẹ đành mang bà Côi mang cho cụ Hai Thiệu làm con nuôi. Năm 1954, bà cùng gia đình nuôi vào Nam sinh sống và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *