Tìm người thân

MS13732 : Trần Thiện Tâm tìm gia đình

Năm thất lạc: 1974

Anh Trần Thiện Tâm sinh năm 1968 đăng ký tìm gia đình thất lạc năm 1974, tại Bạc Liêu.

Anh Tâm còn nhớ bố tên là Đang, đi lính và mất trước năm 1975. Mẹ tên là Giử, trên anh có anh Cu, chị Thu.

Năm 1974, anh được bà Tô Bạch Tuyết nhà ở gần chùa Tịnh Đô, Trà Kha, tỉnh Bạc Liêu xin về làm con nuôi rồi mất liên lạc với người thân của mình từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]