Tìm người thân

MS19843: Trần Thị Vít tìm em Trần Văn Quyền

Họ và tên: Trần Văn Quyền

Năm sinh: Khoảng 1942-1943

Năm thất lạc: 1943

Ba Tran Thi Vit

Bà Trần Thị Vít

Bà Trần Thị Vít mong tìm em cùng cha khác mẹ tên Trần Văn Quyền, sinh khoảng 1942-1943. Cha là cụ Trần Văn Hộ. Mẹ tên Chữ.

Sau khi sinh bà Vít được 3 tháng thì mẹ bà bỏ đi. Không lâu sau ba bà gửi bà cho họ hàng bên nội chăm sóc rồi vào Nam làm cao su. Năm 1943, cụ Hộ đưa vợ sau tên Chữ và con trai mới sinh 5 tháng tuổi tên là Trần Văn Quyền về thăm quê. Khi đó, cụ Chữ còn có 1 người con riêng tên Toàn, lớn hơn bà Vít một chút.

Ở quê được 1 tháng, cụ Hộ đưa vợ con vào lại trong Nam. Khi đó, cụ cũng muốn đưa bà Vít theo cùng nhưng bà ở lại với ông bà nội. Năm 1945, gia đình nhận được thư của cụ Hộ cho biết mình đang sống ở Sài Gòn và sinh thêm một con gái rồi bặt tin đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]