Tìm người thân

Ms12552 : Trần Thị Vinh tìm chị Trần Thị Hiển

Họ và tên: Trần Thị Hiển

Năm sinh: 1940

Năm thất lạc: 1954

Bà Trần Thị Vinh đăng ký tìm chị Trần Thị Hiển, sinh khoảng năm 1940. Thân sinh là 2 cụ Trần Hữu Hướng và Lê Thị Lê. Quê Quảng Trị.

Năm 1948, cuộc sống khó khăn, cụ Lê cho bà Hiển làm con nuôi một người cùng xã tên Lành. Năm 1954, cụ Lành đưa bà Hiển về Huế rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *