Tìm người thân

MS14602 : Trần Thị Vinh tìm cha mẹ ruột

Họ và tên: Trần Thị Vinh

Năm thất lạc: 1945

Bà Trần Thị Vinh

Bà Trần Thị Vinh, sinh khoảng năm 1943 mong tìm cha mẹ ruột ở Hà Tĩnh.

Năm 1945, hoàn cảnh khó khăn, bố ruột bế bà Trần Thị Vinh từ huyện Cẩm Xuyên lên chợ Hà Tĩnh nhờ bà bán hàng tạp hóa mang cho gia đình cụ Trần Văn Lương ở  Hà Tĩnh nhận làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *