Tìm người thân

MS3045: Trần Thị Vân tìm con gái

Họ và tên: Chưa đặt tên

Năm sinh: 1969

Năm thất lạc: 1971

Bà Trần Thị Vân đăng ký tìm con gái, sinh năm 1969, mà bà chưa đặt tên. Vì hoàn cảnh mà bà phải cho đi làm con nuôi khi mới 2 tuổi.

Bà Vân quê ở Thăng Bình, Quảng Nam lấy chồng rồi sinh được một người con trai và 2 người con gái. Chồng bà Vân đi du kích tại địa phương bị địch bắn chết vào cuối năm 1969. Năm 1970, mấy mẹ con bị đưa xuống khu dồn dân. Bà Vân khi đó bị mù lại tật nguyền đành đưa 3 người con ra Đà Nẵng xin ăn.

Đầu năm 1971, vì quá khó khăn nên bà Vân đành phải cho đi đứa con út chưa đặt tên của mình cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến ở Chợ Cồn, Đà Nẵng. Vợ chồng ông Tiến người gốc Huế, không có con nên đã xin hai đứa trẻ một trai, một gái nhận về nuôi.

Sau khi cho con, bà Vân dẫn hai con về quê, thỉnh thoảng lại ra thăm. Đến năm 1975, bà Vân tìm đến nhà vợ chồng ông Tiến thăm con thì mọi người đã chuyển đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]