Tìm người thân

MS22968: Trần Thị Tuyết tìm em Trần Thị Yến

Họ và tên: Trần Thị Yến

Năm sinh: 1943

Quê quán: Nam Định

Tên cha: Trần Quốc Tuý

Tên mẹ: Trần Thị Hảo

Tên anh-chị-em: Uẩn, Tiến, Tuyết và Mai

Năm thất lạc: 1945

Bà Trần Thị Mai và cháu gái

Bà Trần Thị Tuyết đăng ký tìm em Trần Thị Yến, sinh năm 1943. Quê Nam Định. Thân sinh là hai cụ Trần Quốc Tuý và Trần Thị Hảo. Anh chị là Uẩn, Tiến, Tuyết và Mai.

Năm 1945, do hoàn cảnh khó khăn, cụ Trần Thị Hảo mang bà Trần Thị Yến gửi vào cô nhi viện giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định nhờ nuôi giúp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *