Tìm người thân

MS10502: Trần Thị Tuyết tìm con Đỗ Thị Bình

Họ và tên: Đỗ Thị Bình

Tên cha: Đỗ Văn Phượng

Tên mẹ: Trần Thị Tuyết

Cụ Trần Thị Tuyết mong biết tin con Đỗ Thị Bình, sinh năm 1953. Quê Bình Long. Thân sinh là hai cụ Trần Thị Tuyết và Đỗ Văn Phượng.

Năm 1952, cụ Trần Thị Tuyết quen cụ Đỗ Văn Phượng, người gốc Bắc, sinh sống tại tại Đồn điền cao su Bờ Đa Linh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Long. Năm 1953, cụ Tuyết sinh con gái, đặt tên là Đỗ Thị Bình. Năm 1956, cụ Phượng dẫn bà Bình bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *