Tìm người thân

MS1198: Trần Thị Trường tìm con Nguyễn Tiến Phước

Họ và tên: Nguyễn Tiến Phước

Năm sinh: 1967

Tên cha: Nguyễn Văn Bang

Tên mẹ: Trần Thị Trường

Tên anh-chị-em: Nguyễn Tiến Quát, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Hoàng Vinh, Nguyễn Hoàng Hiển

Năm thất lạc: 1987

Anh Nguyễn Tiến Phước

Bà Trần Thị Trường đăng ký tìm con trai tên là Nguyễn Tiến Phước, sinh năm 1967. Cha là Nguyễn Văn Bang. Anh Phước còn có mấy anh em là Quát, Dũng, Đức, Lộc, Vinh, Hiển.

Cuối năm 1987, sau khi học xong lớp 12, anh Phước đi theo một nhóm người vuợt biên theo đường theo đường bộ. Sau khi đi sang Campuchia và ở lại đây 20 ngày thì đoàn người tiếp tục lên đường đi Thái Lan. Rồi từ đó gia đình không có tin tức gì của anh Phước.

Hàng trên: Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Đức
Hàng dưới: Nguyễn Tiến Quát, Nguyễn Hoàng Vinh, Nguyễn Hoàng Hiển
Ảnh gia đình

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *