Tìm người thân

MS13604 : Trần Thị Tình tìm anh Trần Kiên

Họ và tên: Trần Kiên

Năm sinh: 1952

Năm thất lạc: 1975

Ảnh ông Kiên

Gia đình mong biết tin ông Trần Kiên, sinh năm 1952, tại Thăng Bình, Quảng Nam

Năm 1957, ông Kiên theo gia đình di dân vào Gia Lai sinh sống. Đến năm 1973 – 1974, ông bị bắt lính. Tháng 5/1975, ông Kiên về quê thăm họ hàng thì gặp tai nạn tại Phan Thiết. 2 tháng sau gia đình mới có điều kiện vào Phan Thiết thì không ai biết thông tin gì về ông Kiên.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *