Tìm người thân

MS1904: Trần Thi tìm hai anh Trần Quang Mùi và Trần Quang Diện

Họ và tên: Trần Quang Mùi, Trần Quang Diện

Tên cha: Trần Quang Ngọc

Tên mẹ: Lê Thị Phượng

Tên anh-chị-em: Trần Quang Mùi, Trần Quang Diện, một anh không nhớ tên, Trần Thi

Năm thất lạc: 1954

Bà Trần Thi

Bà Trần Thi Kim Dung mong muốn tìm hai anh Trần Quang Mùi và Trần Quang Diện. Cha mẹ là cụ Trần Quang Ngọc và cụ Lê Thị Phượng.

Bà Dung là con út trong ai đình có 4 anh chị em. Năm 1954, bà Dung theo hai anh lớn là Trần Quang Mùi và Trần Quang Diện vào Sài Gòn sinh sống. Còn người anh trai kế bà không nhớ tên thì vẫn ở lại Hà Nội với cha mẹ tại phố Bạch Mai. Sau khi vào Nam, một thời gian sau bà Dung lấy chồng rồi mất liên lạc với hai anh và người thân ở Hà Nội.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *