Tìm người thân

MS19249: Trần Thi tìm chú Trần Thỏa

Họ và tên: Trần Thỏa

Năm sinh: 1930

Quê quán: Thăng Bình, Quảng Nam

Tên cha: Trần Văn Thành

Tên mẹ: Lê Thị Lược

Tên anh-chị-em: Trần Thị Kha

Năm thất lạc: Khoảng 1971-1972

Gia đình mong biết tin ông Trần Thỏa, sinh khoảng 1930, tại Thăng Bình, Quảng Nam. Thân sinh là hai cụ Trần Văn Thành và Lê Thị Lược. Trên ông là chị là Trần Thị Kha.

Năm 1957, ông Thỏa vào Bồng Sơn, Quảng Ngãi sinh sống rồi lập gia đình. Khoảng 1971-1972, ông Thỏa đưa vợ và con lên Gia Lai để thăm chị Kha một lần rồi bặt tin từ ngày đó. Khi đó, con của ông Thỏa chỉ mới biết bò.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *